Stemmen met het rode potlood is veilig, maar het tellen is tijdrovend, onpraktisch en gevoelig voor (menselijke) fouten. Volgens sommigen is elektronisch (offline) stemmen de oplossing, terwijl anderen meer zien in internetstemmen – dus online. Vooral dat laatste is controversieel. Is stemmen via internet wenselijk? We vroegen het vier experts.

“Nee, stemmen via het internet is echt het slechtste idee wat je kan voorstellen. Onhackbare verkiezingen via internet zijn één van de moeilijkste uitdagingen in cyber security, omdat het stemgeheim in de weg zit. De overheid mag nooit weten welke burger op welke partij stemt.”

“Het klinkt ouderwets, maar stemmen op papier is niet te hacken en tevens de goedkoopste optie. Computers en zeker het internet zijn totaal ongeschikt in het stemproces: technisch niet veilig te krijgen. Sommige zaken moet je niet koste wat het kost willen automatiseren.”

“Nee, if it ain’t broke, don’t fix it. Ik ben van mening dat je de verantwoordelijkheid van zoiets groots niet kunt plaatsen bij één systeem. Elk digitaal systeem loopt namelijk het risico om gehackt te worden. Daarnaast valt de fysieke controle van duizenden vrijwilligers en ambtenaren weg.”

“De data in het systeem kan aangepast en zo onbetrouwbaar worden. Met fysieke stembiljetten is dit risico vele malen kleiner omdat ze met de hand door vrijwilligers en ambtenaren gecontroleerd worden. Het gemak mag nooit opwegen tegen alle risico’s.”

“Ja, per saldo denk ik dat stemmen via internet een heleboel voordelen heeft ten opzichte van de huidige manier waarop wij onze democratische processen organiseren. Het beeldscherm biedt meer mogelijkheden dan papier, dus je kunt ook varianten zoals passiestemmen invoeren.”

“Je kunt ook vaker gaan stemmen omdat het goedkoper is, en dat kan de politieke betrokkenheid vergroten. Nu stemmen we eens in de vier jaar met vaak totaal ondoorzichtige uitkomsten. Ik pleit daarom voor kleinschalige experimenten om ervaring op te doen met internetstemmen.’’